english version
Strona główna O Zespole Pracownicy Dydaktyka Badania naukowe Osiągnięcia Współpraca

Współpraca z organizacjami i instytucjami naukowymi

Od początku działalności naukowej wrocławskiego ośrodka prowadzona jest szeroka współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
W zakresie badań rynkowych - obok kontynuacji współpracy z IASE - nawiązano owocne kontakty naukowe z Centrum Metod Stochastycznych im. Hugona Steinhausa, Instytutem Organizacji i Zarządzania PWr, PSE-Operator SA w Warszawie oraz Agencją Rynku Energii SA w Warszawie.
Opinie, będące rezultatem prac badawczych, były uwzględniane m.in. przy opracowaniu Ekspertyzy Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN, dokumentu Ministra Gospodarki i Urzędu Regulacji Energetyki "Rynek energii elektrycznej w Polsce" oraz rządowego dokumentu Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku". W ostatnich latach realizowano prace na zlecenie Polskiej Akademii Nauk, programów rządowych, a także na zamówienia kluczowych zakładów przemysłowych.
W zakresie modeli matematycznych i symulacji komputerowych prowadzona jest współpraca z kilkoma ośrodkami zagranicznymi, m. in. Connecticut University w USA (Prof. Z. Kremens), University of Manitoba w Kanadzie (prof. Ani Gole), University of Darmstadt (prof. E. Handschin) i Technical University Magdeburg (prof. Z. Styczyński) oraz Steinbeis Transferzentrum ENRE w Niemczech, Moscow Power Engineering Institute w Rosji (prof. V. A. Stroev), Azov State Technical University na Ukrainie (prof. I. V. Zhezhelenko).
Pracownicy naukowo-dydaktyczni biorą aktywny udział działalności krajowych stowarzyszeń naukowo-technicznych (NOT, SEP, WTN, PTC, PTETiS) i międzynarodowych (CIGRE, IEEE, IEE, IASP, IFAC, IAEE, IASTED).

© 2006 Anna Kamińska-Chuchmała   Modyfikacja: R. Łukomski
Ostatnia modyfikacja:  24.04.2014