Konsultacje

Modyfikacja: 03.2018

Konsultacje w semetrze letnim, rok akademicki: 2017/2018:

  • poniedziałek: 11:30 - 13:30
  • środa: 14:00 - 15:00
  • sobota (z. 1-10): 10:00 - 11:00
pok. 516, bud. D-20 (V p.)

ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław

tel. 71 320 39 20

Technologie informacyjne - laboratorium

I r., studia stacjonarne I st., kier. Ea, AiR, MTR
Modyfikacja: 03.2018

Kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne:

Programowanie w języku C

I r., studia stacjonarne i niestacjonarne I st., kier. ETK
Modyfikacja: 03.2018

Identyfikacja obiektów sterowania

I r., studia stacjonarne II st., kier. AiR
Modyfikacja: 03.2018

Informatyka w elektrotechnice

III r., studia stacjonarne i niestacjonarne I st., kier. ETK
Modyfikacja: 03.2018

Praca systemów elektroenergetycznych

sem. 2, studia stacjonarne II st., kier. ETK
Modyfikacja: 03.2018

Wytwarzanie energii elektrycznej

studia STS I st., II r. sem. 3,    
studia NST I st., II r. sem. 4, kier. ETK

Modyfikacja: 03.2018

Gospodarka energetyczna

II r., studia stacjonarne i niestacjonarne II st.
Modyfikacja: 03.2018