Konsultacje

Modyfikacja: 09.2017

Konsultacje w semetrze letnim, rok akademicki: 2016/2017:

  • wtorek: 13:00 - 15:00
  • piątek: 09:00 - 11:00
pok. 516, bud. D-20 (V p.)

ul. Janiszewskiego 8, 50-372 Wrocław

tel. 71 320 39 20

Technologie informacyjne - laboratorium

I r., studia stacjonarne I st., kier. Ea, AiR, MTR
Modyfikacja: 09.2017

Kierunek Mechatronika, studia stacjonarne: Kierunek Elektrotechnika, studia niestacjonarne:

Programowanie w języku C

I r., studia stacjonarne i niestacjonarne I st., kier. ETK
Modyfikacja: 09.2017

Identyfikacja obiektów sterowania

I r., studia stacjonarne II st., kier. AiR
Modyfikacja: 09.2017

Systemy elektroenergetyczne

III r., studia stacjonarne I st.
Modyfikacja: 09.2017

Informatyka w elektrotechnice

III r., studia stacjonarne i niestacjonarne I st., kier. ETK
Modyfikacja: 09.2017

Praca systemów elektroenergetycznych

sem. 2, studia stacjonarne II st., kier. ETK
Modyfikacja: 09.2017

Wytwarzanie energii elektrycznej

studia STS I st., II r. sem. 3,    
studia NST I st., II r. sem. 4, kier. ETK

Modyfikacja: 09.2017


studia STS II st., sem. 3, kier. AiR, spec. ASE
Modyfikacja: 09.2017

Gospodarka energetyczna

II r., studia stacjonarne i niestacjonarne II st.
Modyfikacja: 09.2017

Scentralizowane i zdecentralizowane technologie wytwarzanie energii

stud. STS II st., I sem., spec. Odnawialne źródła energii (OZE)
Modyfikacja: 09.2017

Wykład Laboratorium