english version
Strona główna O Zespole Pracownicy Dydaktyka Badania naukowe Osiągnięcia Współpraca

W obrbie PWr

Politechnika Wrocawska Instytut Energoelektryki Wydzia Elektryczny
Biblioteka Gwna    


Instytucje krajowe

  FSNT- NOT - Federacja Stowarzysze Naukowo Technicznych NOT
  SEP - Stowarzyszenie Elektrykw Polskich
  WTN - Wrocawskie Towarzystwo Naukowe
  PTPiREE - Polskie Towarzystwo Przesyu i Rozdziau Energii Elektrycznej

Instytucje zagraniczne

  IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, inc
  IEE - The Institution of Electrical Engineers
  EPRI - Electric Power Research Institute
  CIGRE - International Council on Large Electric Systems
  GE - General Electric
  Wind Energy and Wind Turbines Danish Wind Industry Association
  ENERGYSEARCH
  IAEE - The International Association for Energy Economics

© 2006 Anna Kamińska-Chuchmała   Modyfikacja: R. Łukomski
Ostatnia modyfikacja:  24.04.2014