english version
Strona główna O Zespole Pracownicy Dydaktyka Badania naukowe Osiągnięcia Współpraca

Badania naukowe

Przedmiotem działalności naukowo - badawczej Zespołu Sieci i Systemów Elektroenergetycznych są podstawowe problemy z dziedziny teorii systemów energetycznych. Dotyczą one współczesnych zagadnień modelowania, metod analizy i optymalizacji sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności:
  • matematycznych modeli sieci i systemów elektroenergetycznych,
  • probabilistycznych metod analizy stanów ustalonych sieci elektroenergetycznych,
  • symulacji komputerowych stanów nieustalonych sieci elektroenergetycznych,
  • analizy pomiarów w stanach przejściowych i stanach pracy normalnej oraz metod estymacji,
  • bezpieczeństwa i stabilności systemów elektroenergetycznych,
  • jakości energii elektrycznej,
  • teoretycznych podstaw analizy i prognozowania procesu zapotrzebowania mocy i energii,
  • niezawodności systemu elektroenergetycznego i optymalizacji rezerwy mocy wytwórczej,
  • optymalizacji procesów inwestycyjnych i remontowych w elektroenergetyce,
  • rozwoju i projektowania sieci elektroenergetycznych.
Nurt badań systemowych uzyskał silne wsparcie dzięki integracji w ramach Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej grupy, tworzącej Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych oraz grupy specjalizującej się w problematyce elektrowni i gospodarki energetycznej, tworzącej Zakład Elektrowni i Gospodarki Energetycznej. Wiele prac naukowych realizowano we współpracy czołowych przedstawicieli wrocławskiej szkoły matematyków.
Z czasem do problemów stricte systemowych dołączyły zainteresowania zagadnieniami współpracy małych Ľródeł z systemem. Obszar szeroko rozumianych analiz pracy systemu rozszerzył się na nowe zagadnienia, takie jak modelowanie i optymalizacja układów cieplnych elektrowni i elektrociepłowni, niezawodność obiektów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł ciepła i energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, diagnostyka techniczna i profilaktyka bloków energetycznych elektrowni i elektrociepłowni, optymalizacja procesów modernizacji istniejących źródeł ciepła.
Większość wykonanych prac naukowo-badawczych była podstawą dysertacji doktorskich, monografii habilitacyjnych, podręczników akademickich i książek monograficznych. Osiągnięcia naukowe i badawcze, to przede wszystkim efekt badań naukowych prowadzonych w zespołach kierowanych przez Prof. Jana Kożuchowskiego, Prof. Mariana Cegielskiego, Prof. Jacka Malko, Prof. Kazimierza Kinsnera , Prof. Zdzisława Kremensa, Prof. M. Sobierajskiego, Prof. Artura Wilczyńskiego i Prof. Kazimierza Wilkosza.
Po przekształceniu Zakładu w Zespół Sieci i Systemów Elektroenergetycznych przewiduje się kontynuację badań związanych z modelowaniem i symulacją stanów nieustalonych systemów elektroenergetycznych, jakością energii elektrycznej, rynkiem energii elektrycznej, nowymi technologiami wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, odnawialnymi źródłami energii, racjonalizacją użytkowania energii, nowymi narzędziami badań prognostycznych, zarządzaniem ryzykiem i inżynierią finansową w warunkach rynku energii elektrycznej.

© 2006 Anna Kamińska-Chuchmała   Modyfikacja: R. Łukomski
Ostatnia modyfikacja:  24.04.2014